En forskningsfond för framtidens material

Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond vill främja den träfiberbaserade industrins utveckling, förnyelse och konkurrenskraft. Det sker genom stöd inom ett brett fält av forskningsaktiviteter.

Fonden vill särskilt bidra till nya insikter om produktkrav och produktmöjligheter.

Fram till den 30 november kan du lämna in intresseanmälningar till Sundbladsfondens båda priser Kompetensutvecklingspriset och Young Researcher´s Award

Grattis!

Vi gratulerar Ievgen Pylypchuk, Stockholms universitet som är mottagare av 2024 års Kompetensutvecklingspris och Linn Berglund, Luleå tekniska universitet som är mottagare av 2024 års Young Researcher's Award. Läs mer om pristagarna och deras prisbelönta forskningsidéer på sidorna för  Kompetensutvecklingspriset och Young Researcher's Award.Stipendiater vid Ekmandagarna 2024.

Årets Ekmanstipendiater utsedda!

Antonia von Schreeb från KTH genomförde dagens bästa doktorandpresentation på Ekmandagarna den 24 januari och tilldelas därmed 30 000 kr i årets Ekmanstipendium. Övriga stipendiater är Mohammad Morsali, Stockholms universitet, Johanna Heimonen, Linköpings universitet, Jenny Sjöström, KTH samt Mu-Rong Wang, KTH som får ta emot stipendier om 10 000 kr. Läs mer  här!


Just nu satsar fonden på:

  • Ett årligt Kompetensutvecklingspris.
  • Young Researcher´s Award
  • Gränsöverskridande initiativ och nätverksbyggande.
  • Ekonomiskt stöd till forskare i första hand på doktorandnivå.
  • Initiativ som kan bana väg för större satsningar i samarbete med andra finansiärer.
Läs mer om Kompetensutvecklingspriset

Information in English about the Competence development award (pdf)

Läs mer om Young Researcher´s Award 

Information in English about Young Researcher´s Award (pdf)
Download Application Templates here (link to skogsindustrierna.se)


När och hur söker man pengar?

Stiftelsen delar årligen ut mellan 1 och 1,5 miljoner kronor. 700 000 konor utgör Kompetensutvecklingspriset som är fondens största satsning. Fonden delar också ut Young Researcher´s Award om 400 000 kronor. Sista ansökningsdag för dessa priser är 30 november.

För övrigt stöd går det att ansöka om pengar under hela året. Frågor om fonden kan ställas till Linda Larsson, sekreterare.

Anslagspolicy för Gunnar Sundblads forskningsfond (pdf)

Kontaktuppgifter hittar du här

Verksamheter som fått finansiellt stöd vid sidan av Kompetensutvecklingspriset

  • Transdisciplinära examensarbeten kring biobaserade material.
  • ”The Gunnar Sundblad session for young researchers” vid SPCI:s Ekmandagar och utdelning av pris för bästa doktorandpresentation.
  • Forskningsvistelse i syfte att förbättra egenskaperna hos skum från nanocellulosa.
  • Utvecklingsstöd till demonstratorer från 3D-printing.
  • Innovationstävlingen What wood you do.