Vem var Gunnar Sundblad?

Gunnar Sundblad (1888-1976) är nestorn inom branschgemensam forskning för svensk massa- och pappersindustri. Han var också en stor fabriksbyggare och företagsledare. Dessutom var han under mycket lång tid den ledande personen i olika branschorgan. Han var en driftig och företagsam man. Parallellt med studierna vid KTH började han göra fabriksinstallationer redan som 20-åring.

År 1910 tog han civilingenjörsexamen och anställdes vid Skutskärsverken. Sommaren 1913 åtog han sig att bygga en sulfatfabrik i Karlsborg och därefter byggde han ytterligare sex fabriker. Fabriksbyggaren Gunnar Sundblad blev senare chef för Iggesunds bruk, ordförande för Cellulosa- industrins Centrallaboratorium 1936-1968, ordförande i Stiftelsen Svensk Träforskning 1936-1968 samt ledamot i dåvarande Svenska Träforskningsinstitutets styrelse 1942-1967.

Läs mer om Sundbladsfondens historik i en artikel skriven av stiftelsens tidigare ordförande Lennart Eriksson här.