Kompetensutvecklingspriset: 700 000 kronor till framtidens innovationer

Priset ska bidra till insikter om nya produktkrav och produktmöjligheter

Alla gränsöverskridande förslag som syftar till att skapa ny kompetens och nya forskningskontakter välkomnas. Förslag kan exempelvis avse en längre tids forskningsvistelse utomlands eller i Sverige, eller skapande av nya nätverk. Här finns spelrum för nya idéer. Mottagare av priset kan vara exempelvis en forskningsledare, forskare eller forskarstuderande. Priset administreras av mottagarens arbetsgivare.

Exempel på belönade forskningsområden
Kompetensutvecklingspriset delades ut första gången 2007. Exempel på forskningsområden som belönats är konsumentdriven förpackningsutveckling, sambandet retention-formation vid papperstillverkning, cellulosafibrers funktionalitet, ligninbaserad kolfiber, optiskt växelverkande pappersytor, nanocellulosa, pappersytor med elektronisk funktionalitet.

Så här ansöker du om Kompetensutvecklingspriset

Ansökan till Kompetensutvecklingspriset sker i två steg.

I ett första steg ska en intresseanmälan skickas till fonden senast den 30 november. Det finns en mall för ansökan som du ska använda. Du hittar den här. Den ska innehålla en beskrivning av hur priset är tänkt att användas och en presentation av dig själv, din bakgrund och forskningsinriktning, samt vilken organisation du representerar. Beskriv kortfattat ditt förslag och hur det förväntas bidra till förnyelse. 

Intresseanmälan ska avse person som är forskningsutförare, idégivare eller liknande.

I början av december väljer styrelsen i ett andra steg ut ett mindre antal förslag, eventuellt efter kompletterande uppgifter, som inbjuds att senast 31 januari inkomma med en slutlig ansökan.

Priset delas ut under Skogsnäringsveckan. För mer information kontakta fondens sekreterare Linda Larsson på linda.larsson@skogsindustrierna.se eller 076-800 94 97. Linda Larsson tar också emot din intresseanmälan.

Länk till ansökningsmall för Kompetensutvecklingspriset/
Application template for the Competence Development Award


Från prisutdelningen vid Skogsnäringsveckan 2017. Mottagaren av Kompetensutvecklingspriset, Thomas Öhlund vid Mittuniversitetet, står närmast Konungen.
Fernando Alvarado, RISE Bioeconomy, tilldelades Kompetensutvecklingspriset vid Skogsnäringsveckan 2018.
Nyheter om pristagare
Pressmeddelande 2024-04-11:  Tilldelas 700 000 kr för forskning om ligninskum som kan bli framtidens fossilfria isoleringsmaterial
Pristagare 2024: Ievgen Pylypchuk, Stockholms universitet

Pressmeddelande 2023-04-12: Prisas för sin forskning om en helt ny massa av cellulosa
Pristagare 2023: Yuanyuan Li, KTH

Pressmeddelande 2022-04-11:  
Grön blekning av pappersmassa belönas med 700 000 kr
Pristagare 2022: Frédéric Pouyet, RISE

Pressmeddelande 2021-04-12: 700 000 kronor för nytt sätt att förädla lignin
Pristagare 2021: Christian Kugge, SCA R&D Centre

Pressmeddelande 2020-04-16:
Forskning som imiterar naturen belönas med 500.000 kr
Pristagare 2020: Armando Cordova, Mittuniversitetet

Pressmeddelande 2019-03-27: Per-Olof Syrén tilldelas 2019 års Kompetensutvecklingspris
Pristagare 2019: Per-Olof Syrén, KTH

Pressmeddelande 2018-03-15: Forskare får halv miljon för framställning av lätta och porösa cellulosaprodukter
Pristagare 2018: Fernando Alvarado, RISE

Pressmeddelande 2017-02-23: Forskare får halv miljon för att elektifiera papper
Pristagare 2017: Thomas Öhlund, Mittuniversitetet

Pressmeddelande 2016-03-08: Forskare får 500.000 kr för att möjliggöra ökad användning av nanocellulosa
Pristagare 2016: Ali Naderi, Innventia
Per-Olof Syrén, KTH, tilldelades Kompetensutvecklingspriset
under Forum för Bioekonomi vid Skogsnäringsveckan 2019.