Kontakta oss

     För mer information kontakta fondens sekreterare Linda Larsson.

Torgny Persson

Ordförande
Forsknings- och innovationsdirektör
Skogsindustrierna

Birgitta Sundblad

Monica Ek

Professor
Kungliga Tekniska Högskolan

Anders Norén

Jon Haag

Linda Larsson

Kommunikation & administration
linda.larsson@skogsindustrierna.se
076-800 94 97