Är din forskning guld värd för skogsindustrin?

Sundbladsfonden delar ut Young Researcher´s Award - 400 000 kronor till en forskare som forskat i max fem år.

Young Researcher´s Award

Svensk massa- och pappersindustri behöver ständigt stärka konkurrenskraften. Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond delar ut 400 000 kronor i priset Young Researcher´s Award som går till en forskare som forskat i max fem år efter erlagd doktorsexamen.

Forskningsprojektet ska ha en tydlig koppling till pappers- och massaindustrin och dess produkter och processer. Tvärvetenskapliga projekt med nyetablerad samverkan premieras. Forskare kan endast tilldelas medlen efter avlagd doktorsexamen. Mottagaren av priset ska ha anknytning till lärosäte, institut eller företag i Sverige. Priset administreras av pristagarens arbetsgivare.

Ansökningsmallar/Application Template

Ansökningsmall för Young Reserarcher´s Award laddar du hem här (länk till Skogsindustrierna.se).

Download the Application Template for Young Researcher´s Award here (link to skogsindustrierna.se).

Så här ansöker du!

Ansökan till  Young Researcher´s Award görs i två steg:
  • Skicka först in en intresseanmälan (max 2 sidor). Den ska lämnas in senast 30 november 2023. Använd den svenska eller engelska mallen som du hittar här ovan.
  • Ange vilket pris du söker, hur priset är tänkt att användas, vem du är, vilken organisation du tillhör, din bakgrund, och forskningsinriktning. Beskriv kortfattat ditt förslag och hur det förväntas bidra till förnyelse. Intresseanmälan ska avse person som är forskningsutförare, idégivare eller liknande. 

  • I början av december väljer stiftelsens styrelse i ett andra steg ut ett mindre antal förslag och inbjuder förslagsställarna att på basis av en mer utförlig instruktion senast 31 januari komma in med en slutlig ansökan. 
Frågor kan ställas till fondens sekreterare Linda Larsson som också tar emot intresseanmälane-post: linda.larsson@skogsindustrierna.se,
tfn: 076-800 94 97. 


Priset delas ut vid Skogsnäringsveckan i april 2024. 


Nyheter om pristagare

2024-04-11: Prisas för forskning om framtida sårförband från skogsråvara

Pristagare 2024: Linn Berglund, Luleå tekniska universitet

2023-04-12: Prisas för forskning om material som ska efterlikna naturen
Pristagare 2023: Rana Alimohammadzadeh, Mittuniversitetet

2022-04-11: Tilldelas 400 000 kr för forskning om förhorning
Pristagare 2022: Björn Sjöstrand, Karlstads universitet
Lyssna till en intervju med Björn Sjöstrand i P4 Värmland här.
Se inslag om Björn Sjöstrands forskning på SVT Nyheter Värmland här.

2021-04-12: Tilldelas 400 000 kronor för ambitiöst forskningsmål för flis
Pristagare 2021: Jessica Gard Timmerfors, MoRe Research AB i Örnsköldsvik  
Se film och läs artikel om Jessica Gard Timmerfors
här.